streda, februára 20, 2019

First Impressions || Beetique x dm-drogerie markt || Eyeshadow Palette Y-Pulse

When I heard the ring downstairs, I was way too excited. I know, getting any packages is exciting af, but today I've had a feeling, that it's going to be something special. And I was right.

Keď som začula zvonček zdola, bola som veľmi nadšená. Viem, dostávať akékoľvek balíčky je vzrušujúce, no dnes som mala pocit, že ide o niečo výnimočné. A mala som pravdu.
There was this little palette in the envelope and I could not wait to try it out. Beetique is a new brand exclusively created for dm drogeriemarkt in a collaboration with a German vlogger named Dagi Bee. At the main page of dm drogeriemarkt you are able to find some pieces of information about the brand itself. Also ingredients of some products are marked as patented. Last but not least is, that the products are cruelty free ! Yay.

V obálke bola táto malá paletka a nevedela som sa dočkať kedy ju vyskúšam. Beetique je nová značka exkluzívne vytvorená pre dm drogeriemarkt v spolupráci s nemeckou youtuberkou Dagi Bee. Na stránke obchodu viete nájsť nejaké informácie o samotnej značke. Taktiež, ingrediencie niektorých produktov sú dokonca patentované. A najlepšie na koniec, ide o cruelty free produkty !When I first opened the palette, I noticed that there would fit much more shadows. It contains 8 shadows, but there are really big spaces between them and I'm sure that there would be enough space for another row. Also, this palette is not really "all-you-need", because there is only one semi-matte shade called ESCAPE that is really crappy, but we'll get to this.

Keď som prvý krát otvorila paletku, zistila som, že by sa tu vmestilo omnoho viac tieňov. Obsahuje 8 očných tieňov, no sú medzi nimi relatívne veľké miesta a som si istá, že by sa zmestil ďalší rad tieňov. Taktiež, táto paletka nie je "všetkým-čo-potrebuješ", keďže tam je len jeden semi-matný tieň s názvom ESCAPE a je fakt nanič, no k tomu sa dostaneme.Another thing is, that the palette is white. Yeah, I know it's only a palette, but you can probably imagine how dirty it'll get after usage. When I opened the eshop site for Slovakia and then for Czech republic, my jaw dropped. The price of this palette in Slovakia is 16,99€ that makes 436,94 CZK. In Czech republic you can get this palette for 299 CZK that makes 11,63€. Isn't that a bit crazy ? And it's not a mistake, because I've seen that price in Slovakia and my friend saw it in Czech republic in store. I don't really know what to think about it, but girl I'm shook. 

Ďalším faktom je, že paletka je biela. Áno, viem, je to len paletka, ale asi si viete predstaviť aká špinavá bude po použití. Keď som otvorila internetový obchod pre Slovensko a potom pre Česko, padla mi sánka. Na Slovensku táto paletka stojí 16,99€ čo je v prepočte 436,94 Kč. V Česku táto paletka stojí 299 Kč čo je po prepočte 11,63€. Nie je to trochu mimo ? A nie je to omyl, nakoľko som túto cenu videla v drogérii na Slovensku a kamarátka na ňu pozrela v Českej predajni. Neviem čo si o tom popravde myslieť, ale som šokovaná.

Cena v Česku


Cena na Slovensku
But let's get into the palette. When we open it, we can see 8 shadows as I mentioned above. This palette is called Y-Pulse and there is another one called Y-Fever that looks more nude or orange. Something like Urban Decay Naked Heat.

Poďme teda do vnútra paletky. Keď ju otvoríme, vidíme 8 tieňov ako som vyššie spomínala. Táto sa nazýva Y-Pulse a je tu ešte jedna, ktorá sa volá Y-Fever, ktorá vyzerá viac nude alebo do oranžova. Niečo ako Naked Heat od Urban Decay.

This one is more blue toned, but only on the outside. You can see that it has green, orange, golden or even purple shade. From left to right you can see ROSY PRISM, LAVISH, ESCAPE, LOST, UV, FLAKES, TURTLE, SOCIETY.

Táto je viac do modra, ale len dizajnom. Vidíte zelený, oranžový, zlatý či dokonca aj fialový tieň. Z ľava do prava môžete vidieť tiene ROSY PRISM, LAVISH, ESCAPE, LOST, UV, FLAKES, TURTLE, SOCIETY. 
ROSY PRISM - Beautiful white with iridescent, pink glitter. Has beautiful highlight and lusture, but no pigmentation. Won't last for more than a few minutes. || krásna biela s ružovými trblietkami. Má prekrásne odlesky a ligot, no žiadna pigmentácia. Nevydrží dlhšie ako pár minút.

LAVISH - Stained my hand for a few hours, but definitely the most pigmented. Beautiful burgundy/golden shade, creamy with a metalic effect. || Zafarbil mi ruku na pár hodín, ale určite najpigmentovanejší. Nádherný bordovo/zlatý odtieň, krémový s metalickým efektom.

ESCAPE - Very chalky, extremely low pigmentation and really smudgy. Semi matte, blue shade that is probably the worst out of the whole palette. || Veľmi kriedový, extrémne nízka pigmentácia a ohromne fľakatí. Semi-matný, modrý odtieň, ktorý je asi najhorší z celej paletky.

LOST - Reddish - brownish shade with blue and green micro glitter. Really creamy, also stains but a little less than LAVISH. Beautiful pigmentation. || Červenkastý-hnedastý tieň z modrými a zelenými mikro trblietkami. Veľmi krémový, ale tiež zarafbí pokožku no menej ako LAVISH. Nádherná pigmentácia.

UV - Looks beautiful in a palette, but in reality it's the second worst shade. Purple with a hint of blue sheen with a very low pigmentation. || Vyzerá nádherne v paletke, no v realite je druhým najhorším. Fialový s nádychom modrého odlesku s veľmi nízkou pigmentáciou.

FLAKES - Another creamy shade, golden with half metalic and half glittery sheen. Pigmented, longlasting and looks really pretty. || Ďalší krémový odtieň, zlatý s napoly metalickým a napoly trblietavým leskom. Pigmentovaný, dlhotrvácny a fakt vyzerá krásne.

TURTLE - Beautiful ashy-green shade, that has kinda black undertone and green sheen with glitters. Also more to the creamy side, definitely not staining and really pigmented. || Nádherný zastrený zelený tieň, ktorý má také čierne podtóny a zelený lesk s trblietkami. Tiež viac krémový, nezafarbí pokožku a fakt pigmentovaný.

SOCIETY - This could be the most beautiful shade. Duochromatic white with blue and purple sheen. But it has nearly no pigmentation, won't last and is too chalky. || Tento mohol byť najkrajším. Duochromatický biely s modrým a fialovým leskom. Takmer vôbec nemá pigmentáciu, nevydrží a je príliš kriedový.
Z ľava do prava Society, Turtle, Flakes, Uv, Lost, Escape, Lavish, Rosy Prism

As you can see on my swatches, there are only a few shades that are worth it. My favorite are Lavish, Lost and Turtle, which are really good and beautifully pigmented. I'm kinda disappointed, but I'm going to try out more looks with it and I'm going to give it much more chances.

Ako vidíte zo swatchov, len pár odtieňov vážne stojí za to. Moje obľúbené sú Lavish, Lost a Turtle, ktoré sú fakt dobré a krásne pigmentované. Som trochu sklamaná, no určite sa chystám vyskúšať viac líčení s touto paletkou a dám jej oveľa viac šancí.

My opinion is, that it's not worth the price. You can find much more single shadows or another palettes for that price. At least MUR has beautiful palettes that serve more than this.

Môj názor je, že paletka nestojí za tú hodnotu. Môžete nájsť omnoho viac samostatných tieňov alebo paletky za tú cenu. Minimálne Make Up Revolution má nádherné paletky, ktoré ponúkajú omnoho viac.

I hope that my review was helpful. It was not my goal to create a demon out of this palette, I just wanted to show you what to really expect.

Dúfam, že som Vám touto recenziou pomohla. Mojim cieľom nebolo nejako démonizovať paletku, skôr poukázať na to čo máte naozaj očakávať.

What is your opinion on different prices between two very similar countries ? Aký je váš názor na rôzne ceny medzi dvoma veľmi podobnými krajinami ?


10 komentárov

 1. Tak pozerám, že ide o podobné fiasko ako v prípade paletiek 183 days. Škoda, skladba odtieňov vyzerala fakt dobre. Rovnako, s tou cenou sa mi to teda veľmi nezdá, ale je pravda, že vždy keď v ČR nakupujem a je na cenovke aj kč aj eur cena, tak v kč to vychádza lacnejšie... Ale nikdy nie je ten rozdiel až takto priepastný...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Presne, hlavne kvôli kurzu sú značné rozdiely ale toto je podľa mňa extrém. Ešte sa mi to nikdy s ničím takto nestalo :) No, áno presne so značkou 183 days to môžem porovnať.

   Odstrániť
 2. Práve včera som bola v DMku a veľmi som sa divila, čo to je za novú značka :D Tak ďakujem za úprimnú recenziu, tiež si myslím, že za tú cenu sa dajú nájsť aj kvalitnejšie kúsky :)
  What A Fancy World

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. :) určite, a pravdepodobne aj viac kúskov, minimálne od Make Up Revolution :)

   Odstrániť
 3. Já bych tuhle paletku popravdě vůbec nevyužila, protože mám radši natural odstíny, každopádně ten rozdíl ceny mě pobavil, docela síla :D

  TheWayByA

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Na Slovensku je predražené snáď všetko na čo sa pozrieme... (a potom sa všetci čudujú prečo Slováci radšej nakupujú v zahraničí!) Musím povedať, že paletka sa mi zapáčila viac než dosť! Farby tieňov sú prekrásne a extravagantné... úžasné na menšie experimenty <3
  NORALIC

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Súhlasím, je krásna, vizuál je super a niečo čo sa často nevidí, no kvalita zlyhala vo viacerých ohľadoch.

   Odstrániť
 5. A great post! I love your blog < 3
  I am following you and invite you to me
  https://milentry-blog.blogspot.com

  OdpovedaťOdstrániť

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.