nedeľa, decembra 30, 2018 Košice, Slovensko

Drahý rok 2019... || Dear 2019...


... nechaj ma niektoré veci robiť inak.

Je to tu. O deň a pár hodín skončí ďalší rok. Mala som problém nájsť tie správne slová aby tento článok stál za to. No som tu. Píšuc tieto slová, dávajúc všetko von.

Drahý rok 2019, nechaj ma zbaviť sa toxicity z môjho života.

 Viem, že sa to nestane a nemôžem byť jednoducho tá našťastnejšia a najoptimistickejšia osoba. Ale niektoré veci chcem zmeniť. Dať najavo niektorým ľuďom, že už neznesiem to čo robia. Tento rok bol plný hnevu, smútku, hádok a nie som schopná sa naďalej len ospravedlňovať za slová čo som povedala a robiť blázna zo seba zatiaľ čo tými bláznami boli oni. S týmto článkom dávam zbohom všetkým tým čo potrebovali šíriť veci o mne. Každému jednému, kvôli ktorému som sa cítila nanič, zbytočná či zlá. Opúšťam vás. Choďte kamkoľvek kde je vaša jedovatosť potrebná (neverím, že také miesto existuje) ale už si vás do života nevpustím.

Drahý rok 2019, dovoľ mi byť najlepšou verziou mňa.

Znie to ako klišé, no posledné mesiace som prevrátila všetko hore nohami len aby som našla tú pravú a dobrú verziu mňa. Skončila som s ukrývaním, usmievaním a prikyvovaním, keď som mala na jazyku slová, ktoré nemali byť potlačené. Budem tak úprimná ako len môžem, ale nechcem tým ublížiť ľuďom. Chcem tu byť pre ľudí. Pomáhať im, viesť ich na ich cestách aby sa stali silnejšími. A najviac chcem aby som pomohla ľuďom zaľúbiť sa do seba.

Drahý rok 2019, nechaj ma žiť. Tak veľmi ako len môžem.

Pretože na sklonku života chcem cítiť, že som urobila všetko čo som chcela a mohla.

A čo môj "to do list" pre rok 2019 ?...

Chcem :
• konečne si kúpiť foťák aby som mohla zachytiť všetky momenty
• cestovať. Vlakom, lietadlom, bicyklom. Tak veľa ako len môžem.
• pokoriť limity. To zahŕňa behanie, turistiku, cvičenie
• byť s vami, mojimi najmilšími čitateľmi. Písať anglicky a slovensky, mať vás všetkých ako mojich virtuálnych najlepších priateľov.
• nájsť viac nádherných duší.
• dobrovoľníčiť. Kdekoľvek môžem, kým tým viem pomôcť ľuďom.
• žiť naplno. Viac tanca, viac smiechu, viac tvorby.
• žiť zdravo. Uzdraviť moje problémy.

A čo takto nakoniec môžem tomuto roku povedať ?

vďaka, ďalší !

ENGLISH
 
... let me make some things in a different way. 
It's here. In a day and a few hours another year is over. I've been struggling to find the right words to make this post worth reading. But here I am. Writing these words, letting it all out. 

Dear 2019, let me remove all the toxicity out of my life. 

I know it won't happen and that I can not just simply become the happiest and the most optimistic person. But I want to change some things. To let some people know, that I will no more deal with the stuff they do. This year has been full of anger, sadness and arguements and I am no longer capable of being sorry for all the words I've put out of my mouth and making the fool out of me even though they were the fools. With this post I'm saying goodbye to all of those who had their needs to spread rumours about me. To every single one that made me feel shitty, worthless or bad. To everyone that made me give him or her not the second, not the third but fourth or fifth chance. I'm letting you go. Go wherever your toxicity is needed (I don't even believe that there is a place for it) but you are not allowed to enter my life anymore. 

Dear 2019, let me try to be my best version. 

Sounds like cliché, but for the last few months I turned the tables up just to find the real and the nice version of me. I'm just so done hiding, smiling and nodding my head when I have words that should not be tamed. I will always be as honest as I can be, but I don't want to hurt people with my honesty. I want to be there for people, I want to help them, to lead them on their pathways to become stronger. What I want the most is to help people falling in love with themselves. 

Dear 2019, let me live. As much as I can. 

Because at the very end of my life, I just want to feel like I've did everything I wanted and could have done. 

And what about my "2019 to do list ?"...

I want to : 
• finally buy a camera to capture all the moments 
• travel. By a train, plane, bicycle. Just travel as much as I can 
• conquer my limits. And that includes running, hiking, working out 
• be there with you, my dearest readers. To write in English and in Slovak language, to keep you all as my virtual besties 
• find more beautiful souls out there. 
• volunteer more. Anywhere I can as long as I help people. 
• live to the fullest. Dance more, laugh more, create more 
• live a healthy life. To heal my struggles and problems. 

And what can I say to this year ? 

thank you, next !

4 komentáre

  1. krásny článok! a držím prsty, nech dosiahneš všetko, čo si si zaumienila, pretože tvoje predsavzatia sú skvelé! :) ♥

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Ja Ti tímto moc přeji, aby se Ti, pisatelko i tohoto krásného článku, v roce 2019 vydařilo vše, na co si pomyslíš! Jsi úžasný člověk a věřím, že toho zvládneš ještě spoustu.🙂🙂

    Rcuj kolega Ales

    OdpovedaťOdstrániť

Latest Instagrams

© s láskou, torilinka ♡. Design by FCD.